استخدام سالندار خانم جهت رستوران سنتی در اصفهان

16

1398/10/8

12:55


به سالندار خانم جهت رستوران سنتی در محدوده مشتاق سوم در اصفهان نیازمندیم.
ساعت کاری 10 الی 16

اطلاعات تماس

تلفن 0313xxxxxxx (نمایش کامل)
موبایل 0912xxxxxxx (نمایش کامل)
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.