استخدام نیرو جهت کار نقاشی و تذهیب در اصفهان

19

1398/10/8

12:57


به نیرو جهت کار نقاشی و تذهیب همراه با آموزش در محدوده تختی در اصفهان نیازمندیم.

اطلاعات تماس

تلفن 0313xxxxxxx (نمایش کامل)
موبایل 0913xxxxxxx (نمایش کامل)
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.