استخدام فروشنده جهت فروشگاه چرخ و فلک در کرمان

23

1398/10/8

13:02


به تعدادی فروشنده به صورت دو شیفت جهت کار در فروشگاه چرخ و فلک در کرمان نیازمندیم.
ساعت کاری 8 الی 15 و 15 الی 22

اطلاعات تماس

تلفن 0343xxxxxxx (نمایش کامل)
آدرس کرمان - چهارراه امیرکبیر - جمهوری 25
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.