با اجرای محمدرضا گلزار: بازگشت «برنده باش» در شبکه خانگی

منبع: دوستان

32

1398/10/8

13:27


بعد از اینکه اردیبهشت امسال و بعد از انتقادات از برنامه «برنده‌باش»، پخش این برنامه متوقف شد این برنامه قرار است با نام و دکور جدید در شبکه خانگی پخش شود.

مجری این برنامه مانند «برنده باش» محمدرضا گلزار و اسپانسر هر دو برنامه مشترک است و قرار است این برنامه با ساختار مشابه «برنده باش» در سامانه وی او دی متعلق به این اسپانسر پخش شود.

www.dustaan.com با اجرای محمدرضا گلزار: بازگشت «برنده باش» در شبکه خانگی

مطالب مشابه