نشست مجمع عمومی انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه قم برگزار می‌شود

منبع: حوزه

29

1398/10/8

13:29


حوزه/ هفتمین نشست مجمع عمومی انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه نیمه اول اسفندماه در قم برگزار می شود.

نشست مجمع عمومی انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه قم برگزار می‌شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه قم، هفتمین نشست مجمع عمومی خود با موضوع «ارائه گزارش عملکرد انجمن و انتخاب هیئت ‌مدیره و بازرسان» را 13 اسفندماه 1398 در قم برگزار می کند.

313/60