تصادف اتوبوس شهری با چهار خودرو

تصادف اتوبوس شهری با چهار خودرو


منبع: برترین ها

32

1398/10/8

13:30


برخورد شدید یک دستگاه اتوبوس شهری با چهار دستگاه خودرو سواری در بزرگراه شیخ فضل الله ، مصدومیت راننده اتوبوس را در پی داشت.

تابناک: برخورد شدید یک دستگاه اتوبوس شهری با چهار دستگاه خودرو سواری در بزرگراه شیخ فضل الله ، مصدومیت راننده اتوبوس را در پی داشت.

تصادف اتوبوس شهری با چهار خودرو

تصادف اتوبوس شهری با چهار خودرو

تصادف اتوبوس شهری با چهار خودرو

تصادف اتوبوس شهری با چهار خودرو

تصادف اتوبوس شهری با چهار خودرو

تصادف اتوبوس شهری با چهار خودرو

تصادف اتوبوس شهری با چهار خودرو