استخدام طراح نقشه های فرش ماشینی - تهران

24

1398/10/8

13:39


فرش آدونیس تهران به یک نفر طراح نقشه های فرش ماشینی نیازمند است.

اطلاعات تماس

تلفن 0218xxxxxxx (نمایش کامل)
تلفن 0218xxxxxxx (نمایش کامل)
تلفن 0218xxxxxxx (نمایش کامل)
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.