اسکن کف دست جایگزین کارت خرید می شود

منبع: دوستان

35

1398/10/8

13:40


آمازون تصمیم دارد در فروشگاه های بدون صندوق دار خود پرداخت ها را بدون کارت انجام دهد.

این شرکت حق امتیاز اختراع یک سیستم اسکن بدون لمس را ثبت کرده که مشتریان را براساس دستشان شناسایی می کند.

مشتریان می توانند با اسکن دست خود وارد فروشگاه شوند و زمانی که آماده خرید در صندوق هستند نیز از همین سیستم استفاده کنند. سیستم مذکور خطوط و رگ های کف دست افراد را شناسایی می کند.

 

www.dustaan.com اسکن کف دست جایگزین کارت خرید می شود

۰/۵ ( ۰ نظر )