استخدام اپراتور خانم آشنا به حسابداری در تهران

18

1398/10/8

13:41


به اپراتور خانم آشنا به حسابداری با حقوق وزارت کار و بیمه در محدوده انقلاب در تهران نیازمندیم.

اطلاعات تماس

تلفن 0216xxxxxxx (نمایش کامل)
موبایل 0919xxxxxxx (نمایش کامل)
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.