استخدام تعدادی مزدی دوز ماهر پوشاک بچه گانه و نساجی

16

1398/10/8

13:43


به تعدادی مزدی دوز ماهر پوشاک بچه گانه و نساجی در تهران - جمهوری نیازمندیم.

اطلاعات تماس

تلفن 0216xxxxxxx (نمایش کامل)
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.