حضور الزامی فوق تخصص نوزادان ۱۵دقیقه قبل از زایمان مادر

24

1398/10/8

13:45


رئیس بیمارستان جامع بانوان آرش، گفت: حضور پزشک فوق تخصص نوزادان ۱۵ دقیقه قبل از زایمان در تولدهایی که احتمال احیای نوزاد وجود دارد، الزامی است.

حضور الزامی فوق تخصص نوزادان ۱۵دقیقه قبل از زایمان مادر

 لادن کاشانی، در نشست با اعضای هیئت علمی بیمارستان جامع بانوان آرش، ضمن تشکر از فعالیت های بی وقفه اعضای هیئت عملی در زمینه آموزشی و درمانی در بیمارستان تشکر کرد و حضور اعضای هیئت علمی در بیمارستان را بسیار موثر دانست.
 
وی در زمینه نتایج عملکرد بالینی پزشکان شامل متوسط اقامت بیمار، ضریب اشغال تخت و نرخ بستری مجدد به ازای هر پزشک و اقدامات اصلاحی در زمینه کاهش ترخیص با رضایت شخصی بیماران در بخش بستری و اورژانسی توضیحاتی ارائه داد.
 
کاشانی، بر نحوه صحیح پرکردن مستندات پرونده توسط پزشکان و تلفیق دارویی بیماران سرپایی و بستری و آموزش های خود مراقبتی در بیماران جراحی تاکید کرد.
 
وی در خصوص سیستم کدبندی رنگی برای شناسایی بیماران پرخطر، رعایت بهداشت دست با تاکید بر دو موقعیت و تفکیک پسماند صحبت کرد و مواردی را یادآور شد.
 
کاشانی در ادامه گفت: حضور پزشک فوق تخصص نوزادان ۱۵ دقیقه قبل از زایمان در تولدهایی که احتمال احیای نوزاد وجود دارد الزامی است.
 
وی، حضور به موقع پزشکان را طبق زمان بندی درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی سرپایی مهم دانست و بر لزوم گزارش هر گونه خطا در بخش و راهکارهایی برای کاهش لغو شدن عمل های جراحی، تاکید کرد.