استخدام پرستار خانم و آقا جهت همکاری در تهران

13

1398/10/8

13:47


به پرستار خانم و آقا در تهران نیازمندیم.

اطلاعات تماس

تلفن 0212xxxxxxx (نمایش کامل)
موبایل 0919xxxxxxx (نمایش کامل)
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.