بالاخره مقصر آلودگی هوای تهران مشخص شد!

26

1398/10/8

13:49


سلامت نیوز: یکی از مسئولان گفته آلوده کنندگان هوا شناسایی و به دستگاه قضا معرفی می شوند. این موضوع به همراه اظهارنظر مدیرعامل مترو درباره ازدحام جمعیت در واگن‌های مترو سوژه طنز شهرونگ شد.

بالاخره مقصر آلودگی هوای تهران مشخص شد!

مطالب مشابه