استخدام مهندس عمران و نقشه بردار جهت کارگاه راهسازی - تهران

20

1398/10/8

13:52


به مهندس عمران جهت دفتر فنی و مهندس نقشه بردار و مهندس عمران جهت کنترل پروژه جهت کارگاه راهسازی با حداقل 5 سال سابقه مفید راهسازی در تهران نیازمندیم.

اطلاعات تماس

ایمیل rav1xxxxxxxxxx (نمایش کامل)
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.