استخدام دستیار دندانپزشک ماهر خانم در تهران

22

1398/10/8

13:53


به دستیار دندانپزشک ماهر خانم در شیفت صبح در تهران در میدان ونک نیازمندیم.

اطلاعات تماس

تلفن 0218xxxxxxx (نمایش کامل)
تلفن 0218xxxxxxx (نمایش کامل)
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.