استخدام فیلمبردار مسلط به DSLR+Alpha a7R+crane2 در تهران

13

1398/10/8

13:56


به فیلمبردار خانم/آقا مسلط به DSLR+Alpha a7R+crane2 در تهران نیازمندیم.

اطلاعات تماس

تلفن 0218xxxxxxx (نمایش کامل)
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.