استخدام رزرویشن شیفت بعد از ظهر با حقوق مکفی در تهران

26

1398/10/8

13:58


به یک نفر رزرویشن شیفت بعد از ظهر با حقوق مکفی در تهران نیازمندیم.
ساعت کاری 17 الی 24

اطلاعات تماس

تلفن 0218xxxxxxx (نمایش کامل)
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.