استخدام فروشنده آقا جهت کار در عمده فروشی عطر - تهران

13

1398/10/8

13:58


به یک فروشنده آقا جهت کار در عمده فروشی عطر - تهران نیازمندیم.

اطلاعات تماس

تلفن 0213xxxxxxx (نمایش کامل)
موبایل 0912xxxxxxx (نمایش کامل)
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.