دولتی‌ها چقدر مالیات می‌دهند؟

منبع: عصر ایران

29

1398/10/8

13:59


دولتی‌ها چقدر مالیات می‌دهند؟

شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت در سال ۹۸ معادل پنج هزار و ۴۲۴ میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کنند که در سال آتی به پنج هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

بررسی صورت‌های مالی و تراز مالی شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت نشان می‌دهد که شاخص‌های درآمدی و هزینه‌ای آنها روندی افزایشی دارد.

نکته قابل توجه در بررسی عملکرد مالی شرکت‌های وابسته به دولت این است که در بین آنها از یک سو شرکت‌های پردرآمدی مانند شرکت ملی نفتی، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، شرکت ملی گاز، بانک ملی، بانک سپه، شرکت ملی فولاد و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار دارند و از سوی دیگر شرکت‌های زیان‌دهی مانند شرکت‌های آب منطقه‌ای، شرکت‌های برق منطقه‌ای، شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جای گرفته‌اند.

جزییات پرداخت مالیات بخش دولتی

نگاهی به پیوست‌های لایحه بودجه سال آتی نشان می‌دهد که شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت در سال ۹۸ معادل پنج هزار و ۴۲۴ میلیارد تومان مالیات می‌پردازند که پیش‌بینی شده است این رقم برای سال آتی با رشد ۶.۷ درصدی به پنج هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان افزایش یابد.

بر این اساس، میزان مالیات شرکت‌های دولتی در سال ۹۸ چهار هزار و ۶۷۶ میلیارد تومان است که درسال ۹۹ با رشد ۵.۶ درصدی به چهار هزار و ۹۴۲ میلیارد تومان ارتقا می‌یابد.

حجم مالیات پرداختی بانک‌های دولتی (شامل بانک مرکزی و هشت بانک دولتی) نیز امسال به ۷۴۵ میلیارد تومان می‌رسد که سال آتی با رشد ۱۲.۷ درصدی معادل ۸۴۰ میلیارد تومان خواهد شد.

موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت نیز باید برای سال ۹۸ معادل ۲ میلیارد و ۵۱۴ میلیون تومان مالیات می دهند که سال آینده با رشد ۹۸ درصدی به پنج میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

درآمدزایی شرکت‌های دولتی

شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت در سال ۹۸ حدود یک میلیون و ۴۵ هزار و ۹۰۵ میلیارد تومان درآمد دارند که در سال آتی به یک میلیون و ۲۴۳ هزار و ۳۸ میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

شرکت‌های دولتی در سال ۹۸ معادل ۹۳۲ هزار و ۶۴۵ میلیارد تومان برآورد شده که در سال آتی به یک میلیون و ۱۱۷ هزار و ۹۷۸ میلیارد تومان افزایش می‌یابد که رشد ۱۹.۸ درصدی نسبت به درآمدهای امسال خواهد داشت.

بانک‌های دولتی نیز امسال ۱۰۵ هزار و ۶۵۷ میلیارد تومان درآمد دارند که سال آتی به ۱۱۶ هزار و ۴۹۹ میلیارد تومان رشد خواهد کرد.

موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت نیز امسال هفت هزار و ۶۰۲ میلیارد تومان درآمدزایی می‌کنند که سال ۹۹ به هشت هزار و ۵۵۹ میلیارد تومان صعود می‌کند.

مطالب مشابه