استخدام مدرس آلمانی در شمال و غرب تهران

18

1398/10/8

14:06


به مدرس آلمانی در شمال و غرب با بیمه و حقوق استثنایی بصورت تمام وقت در تهران نیازمندیم.

اطلاعات تماس

تلفن 0212xxxxxxx (نمایش کامل)
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.