استخدام کارشناس بازرگانی خارجی مسلط به زبان انگلیسی در تهران

21

1398/10/8

14:11


به کارشناس بازرگانی خارجی مسلط به زبان انگلیسی در تهران نیازمندیم.

اطلاعات تماس

آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.