مروری بر عملکرد ۵ شرکت خودرویی و ماشین سازی

منبع: عصر خودرو

42

1398/10/8

14:14


در کدال منتشر شد؛

مروری بر عملکرد ۵ شرکت خودرویی و ماشین سازی

به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از سنا ، شرکت ماشین‌سازی اراک در دوره یک ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1398، مبلغ 174 میلیارد و 716 میلیون ریال درآمد داشته است.

"فاراک" براساس عملکرد 3 ماهه نخست سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1399، مبلغ 424 میلیارد و 80 میلیون ریال درآمد داشته است که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، افزایش 71 درصدی را نشان می‌دهد.

درآمد 6 ماهه "فلوله" 10 درصد افزایش یافت

شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران در دوره یک ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1398، از محل فروش محصولات خود 204 میلیارد و 753 میلیون ریال درآمد داشته است.

"فلوله" براساس عملکرد 9 ماهه سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1398، مبلغ یک هزار و 331 میلیارد و 804 میلیون ریال درآمد داشته است که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، حکایت از افزایش 10 درصدی دارد.

کسب درآمد 3 هزار میلیارد ریالی "خزامیا" طی یک ماه

شرکت زامیاد در دوره یک ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1398، از محل فروش محصولات خود 3 هزار و 315 میلیارد ریال درآمد داشته است.

"خزامیا" براساس عملکرد 9 ماهه سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1398، مبلغ 17 میلیارد و 576 میلیون ریال درآمد داشته است که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، حکایت از رشد 163 درصدی دارد.

کاهش 13 درصدی در درآمد تجمعی "ولبهمن"

شرکت بهمنلیزینگ در دوره یک ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1398، از محل فروش محصولات خود 159 میلیارد و 49 میلیون ریال درآمد داشته است.

"ولبهمن" براساس عملکرد 9 ماهه سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1398، مبلغ 684 میلیارد و 705 میلیون ریال درامد داشته است که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، کاهش 13 درصدی را نشان می‌دهد.

درآمد تجمعی 9 ماهه "خپارس" کاهشی بود

شرکت پارس خودرو در دوره یک ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1398، از محل فروش محصولات خود 391 میلیارد و 92 میلیون ریال درآمد داشته است.

"خپارس" براساس عملکرد 9 ماهه سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1398، مبلغ 4 هزار و 432 میلیارد و 254 میلیون ریال درآمد داشته است که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، حکایت از کاهش 86 درصدی دارد.

دانلود با کیفیت

مطالب مشابه