استخدام آشپز و کمک آشپز حرفه ای در رستوران فرنگی در تهران

15

1398/10/8

14:17


به آشپز و کمک آشپز حرفه ای جهت کار در رستوران فرنگی در محدوده آهنگ در تهران نیازمندیم.

اطلاعات تماس

تلفن 0213xxxxxxx (نمایش کامل)
موبایل 0930xxxxxxx (نمایش کامل)
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.