حمله غافلگیرانه پلنگ گرسنه به گراز + فیلم دیدنی

منبع: رکنا

12

1398/10/8

14:37


حمله غافلگیرانه پلنگ گرسنه به گراز + فیلم  دیدنی

به گزارش رکنا، یک پلنگ گرسنه با کمین کردن در نزدیکی خانه گرازها موفق به شکار یکی از آنها شد.