استخدام شیشه بر و دوجداره کار ماهر در احمد آباد مستوفی

10

1398/10/8

14:37


به شیشه بر و دوجداره کار ماهر در احمد آباد مستوفی -فیروز بهرام نیازمندیم.

اطلاعات تماس

موبایل 0912xxxxxxx (نمایش کامل)
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.