استخدام آقا آشنا به چاپ و کاغذ در تهران

21

1398/10/8

14:37


به یک نفر آقا به صورت تمام وقت آشنا به چاپ و کاغذ در محدوده مترو بهارستان در تهران نیازمندیم.

اطلاعات تماس

تلفن 0213xxxxxxx (نمایش کامل)
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.