استخدام حسابدار آشنا به خزانه داری و ثبت اسناد در تهران

17

1398/10/8

14:37


به حسابدار آشنا به خزانه داری و ثبت اسناد در شرکت حمل و نقل در تهران نیازمندیم.

اطلاعات تماس

تلفن 0218xxxxxxx (نمایش کامل)
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.