استخدام همکار آقا ماهر و نیمه ماهر جهت کار در صحافی در تهران

23

1398/10/8

14:40


به تعدادی همکار آقا ماهر و نیمه ماهر ترتیب کن و تاکن و کمک جلدساز جهت کار در صحافی روبروی ترمینال خاوران در تهران نیازمندیم.

اطلاعات تماس

تلفن 0213xxxxxxx (نمایش کامل)
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.