رونمایی از نرم افزار و میز الکترونیکی کالبد شکافی (تشریح یار) + عکس

منبع: رکنا

28

1398/10/8

14:42


رونمایی از نرم افزار و میز الکترونیکی کالبد شکافی (تشریح یار) + عکس

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، مراسم رونمایی از نرم افزار و میز الکترونیکی کالبد شکافی (تشریح یار) با حضور دکتر زالی ریاست دانشگاه علوم پزشکی و درمانی شهید بهشتی، پژوهشگران و فناوری دانشگاه برگزار شد.

3