سیلوا زمانی که ۱۵ سال داشت گابن را ترک کرد تا در NBA بازی کند. او مجبور شد خانه و خانواده اش را رها کند. به همین خاطر باشگاه میامی هیت به مادر سیلوا کمک کرد تا به آمریکا سفر کند و رویای بازیکنش برآورده شود.