پایان خوش 8 پرونده قتل در تهران

منبع: رکنا

19

1398/10/8

15:14


پایان خوش 8 پرونده قتل در تهران

به گزارش رکنا ، با تلاش اعضای شعبه ۲۹۰۹ مجتمع ویژه زندان شورای حل اختلاف تهران ۳ فقره پرونده قتل غیر عمد و شبه عمد و ۵ فقره پرونده ضرب و جرح عمدی و نزاع دسته جمعی با گذشت اولیای دم و شکات با سازش مختومه شد.
از ابتدای امسال تا کنون با تلاش‌های خستگی ناپذیر قضات، اعضا و کارکنان شعبه ۲۹۰۹ مجتمع شماره ۳۰ شورای حل اختلاف تهران (ویژه زندان) مستقر در دادسرای شهید فهمیده (اطفال) تعداد ۳ فقره پرونده قتل، ۲ فقره بی احتیاطی در رانندگی منتهی به قتل غیر عمدی و یک فقره قتل شبه عمد که از سال ۱۳۹۶ در دست رسیدگی بود با برگزاری جلسات متعدد مذاکره و سازش در نهایت موفق به اخذ رضایت از اولیای دم شدند.

همچنین ۵ فقره پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی و نزاع دسته جمعی که یک فقره از آن‌ها با صدمات بالای منجر به دیه از سال ۱۳۹۱ در جریان بود و یک فقره دیگر با سرقت مستوجب تعزیر و تهدید همراه بود با تلاش قضات، اعضا و کارکنان شعبه ۲۹۰۹ مجتمع شماره ۳۰ شورای حل اختلاف تهران مستقر در دادسرای شهید فهمیده با سازش مختومه شد.

مطالب مشابه