کتابی که خواب را بهبود می‌بخشد/ راز احجام هندسی در روانشناسی

منبع: ایران آرت

77

1398/10/8

15:32


کتاب "مدیتیشن هندسی (اف جی مدیتیشن)" برای کمک به بهبود خواب، منتشر شد.

ایران آرت، کتاب "مدیتیشن هندسی (اف جی مدیتیشن)" برای کمک به بهبود خواب، نوشته مشترک فاطمه ترکمانی و فرشاد نظرآقایی، در شاخه روانشناسی ازسوی انتشارات نوشته اصفهان منتشر شد.

مهدی صاحب‌فصول، مدیر انتشارات نوشته اصفهان در این باره  گفت: مدیتیشن یا توجه‌ورزی، به تمرکز جریان فکر و تعمیق ذهن، روی تفکر، انگاره یا فعالیت خاص می‌پردازد و هدف آن بهبود ذهن‌آگاهی و دستیابی به حالت تعادل شناختی و احساساتی آرام و پایدار است.

وی ادامه داد: شواهد مهمی از تأثیر مدیتیشن در کاهش استرس، اضطراب، افسردگی و درد و بهبود کارکردهای شناختی، ادراک، خودپنداره و ناکارآمدی‌های جسمی، روان‌شناختی و خصوصاً تنظیم هیجانی-شناختی در منابع حوزه‌ علوم اعصاب و علوم شناختی موجود است و پژوهش‌های گسترده در این خصوص در مَراجع دانشگاهی ایران و جهان در حال انجام است.

به گزارش ایبنا، صاحب فصول در پایان گفت: اینکه مدیتیشن هندسی، فارغ از هر نوع سوگیری و گرایش خاص فرهنگی یا ایدئولوژیک بوده و تنها بر شیوه‌ تمرکز بدن‌مدار و نفس‌مدار یا تمرکز بر اَشکال هندسی منطبق بر منطقِ ریاضی تأکید دارد، بر پایه شواهد آزمایشگاهی علوم اعصاب به پایداری و همگونی تنظیم هیجانی- شناختی منجر شده و اف جی ام را بسیار منحصر به فرد می‌کند.

یادآوری می‌شود، کتاب "مدیتیشن هندسی (اف جی مدیتیشن)" با قیمت 45 هزار تومان ازسوی انتشارات نوشته اصفهان منتشر شده و در کتابفروشی‌ها موجود است.

 

 

مطالب مشابه