امیرحسین بیات در بازی دوستانه پرسپولیس دچار مصدومیت و در بیمارستان بستری شد. صبح امروز علیرضا بیرانوند به عیادت بیات رفت و با او دیدار کرد.

بیرانوند