خبرگزاری فرانسه در خبری فوری از آغاز اجرای طرح مبادله زندانیان میان دولت اوکراین و جدایی طلبان خبر داد.

بر اساس این طرح، دونتسک و لوهانسک ۸۷ زندانی را در برابر ۵۵ زندانی اوکراینی مورد تبادل قرار خواهند داد.

این در حالیست که روند تبادل زندانیان پس از دیدار ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین در ۹ سپتامبر آغاز شد و قرار است ادامه یابد.