تایید 5 سال زندان برای حسن سعیدی

منبع: رکنا

20

1398/10/8

16:34


تایید 5 سال زندان برای حسن سعیدی

به گزارش رکنا ، سیدمصطفی رضوی (وکیل حسن سعیدی) از تایید حکم این فعال کارگری در دادگاه تجدیدنظر خبر داد.

این وکیل دادگستری گفت: بعد از تجدیدنظرخواهی، پرونده به شعبه‌ی 36 تجدیدنظر تهران ارجاع شد؛ ما منتظر بودیم تشکیل جلسه بدهند؛ معمولا در پرونده‌هایی که احکامِ حبس بلندمدت دارند، تشکیل جلسه می‌دهند و به دفاعیات وکیل گوش می‌دهند اما متاسفانه بدون تشکیل جلسه اعلام کردند بیایید دادگاه.

وی ادامه داد: بعد از مراجعه به دادگاه، متوجه شدم دفاعیات تجدیدنظرخواهی رد شده و همان حکم دادگاه بدوی، یعنی پنج سال حبس و دو سال ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گوشی هوشمند، عیناً تایید شده است.

رضوی در پایان تاکید کرد: حتماً به دیوان عالی شکایت می‌کنیم و امیدواریم آنجا این حکم شکسته شود.