پای "پزشک خانواده" کی به شهرها می‌رسد؟

35

1398/10/8

16:39


پای "پزشک خانواده" کی به شهرها می‌رسد؟

سلامت نیوز:معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه ۲۷ میلیون نفر در روستاها تحت پوشش برنامه پزشک خانواده قرار دارند، گفت: برای استقرار پزشک خانواده ساختارمند در شهرهای کشور نیز به ۵۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.


به گزارش سلامت نیوز به نقل از اتیسنا،دکتر علیرضا رییسی با اشاره به وضعیت بودجه پزشک خانواده در سال آینده، گفت: اعتبار برنامه پزشک خانواده روستایی و شهری در سال ۱۳۹۸، به ترتیب ۲۸۰۰ میلیارد تومان و ۱۸۰۰ میلیارد تومان بوده است که از این میزان احتمالا ۲۳۰۰ میلیارد تومان در حوزه پزشک خانواده روستایی محقق شود. در عین حال فکر نمی‌کنم تحقق بودجه پزشک خانواده شهری هم بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد باشد. بنابراین کل بودجه معاونت بهداشت در حوزه پزشک خانواده در سال ۱۳۹۸، ۴۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.


وی افزود: باید توجه کرد که در روستاها ۲۷ میلیون نفر تحت پوشش برنامه پزشک خانواده روستایی قرار دارند و در شهرها هم کل ۵۰ میلیون نفر جمعیت، تحت پوشش نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه هستند. حال تفاوتش این است که در روستاها به ازای هر سه تا چهار هزار نفر یک پزشک داریم، اما در شهر در حوزه نظام مراقبت‌های اولیه به ازای هر ۱۴ تا ۱۸ هزار نفر یک پزشک داریم. در عین حال پزشک خانواده ساختارمند در روستاها و فقط در دو شهر فارس و مازندران مستقر شده است.


رییسی با بیان اینکه برای بودجه سال آینده این میزان بودجه فعلی کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد، گفت: برای سال آینده ۵۴۰۰ میلیارد تومان در حوزه پزشک خانواده کل کشور در حوزه شهری نیاز داریم تا بتوانیم کل کشور را مانند فارس و مازندران به صورت ساختارمند تحت پوشش برنامه پزشک خانواده قرار دهیم که این جدای از بودجه پزشک خانواده روستایی است.


وی با اشاره به کاهش هزینه‌های بهداشت و درمان با اجرای پزشک خانوده در شهرها، تاکید کرد: درخواست‌مان را در زمینه افزایش بودجه پزشک خانواده شهری ارائه داده‌ایم که در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است. در عین حال باید توجه کرد که در جایی مانند فارس و مازندران که پزشک خانواده اجرا می‌شود، سرانه مصرفی به ازای هر فرد ۶۰ هزار تومان در سال است. این درحالیست که در جایی که پزشک خانواده مستقر نیست، مجموعا به ازای هر فرد ۶۹ هزار تومان سرانه مصرف می‌شود. بنابراین اگر محاسبه کنیم، می‌بینیم که در حال حاضر در سطح یک ارائه خدمات بیمه‌ها هزینه‌ بسیار بالایی را تقبل می‌کنند که بیش از بودجه درخواستی ما است. زیرا افراد به هر میزان که بخواهند می‌توانند به پزشک مراجعه کنند. در حالی که اگر خدمات در قالب پزشکی خانواده ارائه شوند، این هزینه کاهش می‌یابد.

مطالب مشابه