نگرانی از گسترش فقر در امریکا

منبع: رکنا

30

1398/10/8

16:43


نگرانی از گسترش فقر در امریکا

به گزارش رکنا، سناتور مستقل برنی سندرز ، نامزد انتخابات مقدماتی دموکرات ها برای ریاست جمهوری سال 2020 در واکنش به گزارش شبکه خبری بلومبرگ درباره افزایش 1.2 تریلیون دلاری ثروت ثروتمندان جهان در سال 2019 گفت: از هر شش کودک آمریکایی، یک نفر در فقر زندگی می کند. بیش از 500 هزار آمریکایی بی خانمان هستند. 87 میلیون نفر تحت پوشش بیمه درمانی نیستند. نیمی از مردم برای امرار معاش محتاج حقوق ماهانه خود هستند. اما وضع طبقه ثروتمند هر روز بهتر می شود. این یک اقتصاد فاسد است و ما قصد داریم آن را تغییر دهیم.

همزمان نیز دونالد ترامپ در توئیتی به وضعیت وخیم فقر در دو ایالت کالیفرنیا و نیویورک اشاره کرد و نوشت : باید این دو ایالت درباره مشکلات بی خانمانی وحشتناک شان کاری بکنند. آنها در این زمینه رکورد زده اند.

مطالب مشابه