محمد اسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره خرید و فروش امتیاز مسکن ملی اظهار داشت: این کار، تخلف، سودجویی و سوءاستفاده است.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: هر فردی کد رهگیری خود را در طرح ملی مسکن خرید و فروش کند، بر اساس کد ملی ثبت‌نام‌کننده، از طرح ملی مسکن حذف خواهد شد؛ ضمن اینکه هنوز مشخص نیست به متقاضیان و ثبت‌نام‌کنندگان، چه واحدهایی اختصاص می‌یابد.