کارگاه «خبرنویسی» عصرایران (+عکس)

کارگاه «خبرنویسی» عصرایران (+عکس)


منبع: عصر ایران

104

1398/10/8

17:16


در این کارگاه، مباحث "آشنایی با خبر و تفاوت های آن با سایر قالب های محتوای رسانه ای، عناصر خبری، ارزش های خبری، تیترنویسی و سبک‌های خبرنویسی" مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

کارگاه آموزشی "خبرنویسی مقدماتی" مدرسه روزنامه نگاری عصرایران برگزار شد.

در این کارگاه، مباحث "آشنایی با خبر و تفاوت های آن با سایر قالب های محتوای رسانه ای، عناصر خبری، ارزش های خبری، تیترنویسی و سبک‌های خبرنویسی" مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

تمرین خبرنویسی نیز از دیگر بخش های این کارگاه بود.

 کارگاره، روز 6 دی 98 در تهران و با تدریس رضا غبیشاوی روزنامه نگار و معاون خبر عصرایران برگزار شد.

مطالب مشابه