محسن هاشمی: آلودگی هوا در سال آینده شدیدتر می‌شود

منبع: فرارو

16

1398/10/8

17:18


رئیس شورای شهر تهران در توئیترش نوشته است: "با این بی مهری صورت گرفته در بودجه سال آینده، بحران حمل ونقل عمومی و آلودگی هوای تهران شدیدتر خواهد شد.

محسن هاشمی: آلودگی هوا در سال آینده شدیدتر می‌شود

فرارو- محسن هاشمی گفت: دست کم در لایحه بودجه به اندازه زیان تعطیلی پایتخت که روزانه بالغ بر ١٠٠٠ میلیارد تومان برآورد می‌شود، اعتبار برای حمل ونقل عمومی تهران و بالطبع محیط زیست آن منظور کنند.

وی افزود: سهم حمل ونقل عمومی در بودجه سال آتی بسیار ناچیز و درحدصفر است. حدود ٨٠٠هزار میلیاردتومان برای یارانه نقدی درنظرگرفته اما١ریال به حمل ونقل عمومی تخصیص داده نشده.

این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: سهم عمران شهری ومسکن در بودجه، برای هر ایرانی فقط٢ هزار تومان است که نشان می‌دهد دولت وظیفه‌ای برای خود در این حوزه قائل نیست.

مطالب مشابه