مسجدی در مالدیو به نام هوکورو میسکی

منبع: همگردی

41

1398/10/8

17:30


مسجد هوکورو میسکی از آن مسجدهای قدیمی در شهر ماله است. این مسجد از جاذبه های گردشگری در مالدیو است که به مسجد جمعه هم شهرت دارد. در زمان سلطنت ابراهیم اسکندر بود که این مسجد را با معماری منحصر به فردش بنا کردند. در سفر به مالدیو، بازدید از این مسجد را هم در برنامه گردشگری خود قرار دهید.

Hukuru Miskiiy

مطالب مشابه