ساکت الهامی، سرمربی تراکتور که موقتا روی نیمکت این تیم نشسته بود و قرار بود تا زمان معرفی سرمربی جدید هدایت تراکتور را بر عهده داشته باشد در پی کسب نتایج خوب در سمت خود ابقا شد.

الهامی طبق توافقی که با باشگاه داشت قرار بود در صورت کسب پیروزی در ۴ دیداری که هدایت تراکتور را بر عهده داشت تا پایان فصل در این تیم ماندنی شود و موفق به این کار شد.

طبق اعلام محمدرضا زنوزی، وی تا پایان فصل هدایت تراکتور را بر عهده دارد.