فوری؛ مهدی تاج از ریاست فدراسیون فوتبال استعفا کرد

منبع: طرفداری

22

1398/10/8

17:55


فوری؛ مهدی تاج از ریاست فدراسیون فوتبال استعفا کرد

تاج از ریاست فدراسیون استعفا داد.

طرفداری- سخنگوی فدراسیون اعلام کرد مهدی تاج به علت کسالت از سمت خود استعفا کرده است. 

به گزارش ایسنا، امیر مهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال درخصوص وضعیت مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال عنوان کرد:

متاسفانه پس از حمله قلبی صورت گرفته قبلی در ترکیه و معالجات صورت گرفته در این کشور، در روز چهارشنبه گذشته دومین حمله قلبی برای ریاست فدراسیون صورت گرفت که با توجه به مشکلات به وجود آمده و توصیه پزشکان مبنی بر دوری از استرس و فعالیت سنگین، ایشان تصمیم گرفتتد ضمن انصراف  از ادامه حضور، مطابق اساسنامه فعالیت های آتی توسط نایب رییس محترم انجام شود.

مطالب مشابه