اعطای ۳میلیون بُن خرید به برخی نمایندگان؟!

منبع: برترین ها

21

1398/10/8

17:56


احمد توکلی در حساب شخصی خود در توئیتر از کیف اهداییِدیوان محاسبات به اعضای کمیسیون برنامه و بودجه‌ی مجلس خبر داد.

برترین‌ها: احمد توکلی در حساب شخصی خود در توئیتر از کیف اهداییِدیوان محاسبات به اعضای کمیسیون برنامه و بودجه‌ی مجلس خبر داد.

احمد توکلی در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت:

«هفته پیش به رئیس دیوان محاسبات نوشتم کیف اهدایی دیوان محاسبات به اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس(مسئولان انتخاب رییس دیوان و نظارت بر عملکرد وی)، حاوی ۳میلیون تومان بن خرید، خلاف قانون و شرع و دارای وصف مجرمانه است از خدا بترسید و اگر از خدا نمی ترسید لااقل از مردم بترسید.»

مطالب مشابه