با نحوه سیم کشی کلید دو پل و نقشه آن آشنا شوید

منبع: آرگا

51

1398/10/8

18:37


ما در این مقاله با نحوه ی سیم کشی کلید دو پل و نقشه خوانی کلید دوپل و تفاوت های کلید دو پل و تک پل در نحوه ی سیم کشی بیشتر آشنا خواهیم شد در ادامه با آرگا همراه باشید.

در  این مقاله ما شما را با سیم کشی کلید دو پل و نحوه ی چگونگی برق کشی آن آشنا خواهیم کرد. کلید دو پل، در زمانی که بخواهیم دو وسیله الکتریکی را از یک مکان روشن و خاموش کنیم، مورد استفاده قرار می گیرد.

مانند اتاق های پذیرایی بزرگ که بیش از یک لامپ و یا لوستر دارند که باید در یک زمان یک دسته و زمان دیگر دسته ی دیگری از لامپ ها و در موقع دیگر دو دسته لامپ ها روشن شوند.

آموزش سیم کشی کلید دو پل

اگر قاب کلیدهای دو پل را باز کنیم متوجه می شویم که سه پیچ برای بستن سیم در آن وجود دارد که یکی از پیچ ها از جنس مس می باشد و رنگ آن هم متفاوت است دلیل این تفاوت هم بدین صورت می باشد که هنگام برق کشی برق کار سیم ورودی فاز به کلید را تشخیص دهد یعنی سیم فاز که به کلید دو پل وارد می شود به پیچ مسی رنگ وصل می کنیم.

یادگیری سیم کشی کلید دوپل

و دو پیچ دیگر را به وسیله ی سیم به یکی از پیچ های دو جا لامپ می بریم بعد از این کار یک سیم نول هم مستقیم به دو جا لامپ وصل می کنیم و دو پیچ دیگر را به وسیله ی سیم به یکی از پیچ های دو جا لامپ می بریم بعد از این کار یک سیم نول هم مستقیم به دو جا لامپ وصل می کنیم به طوری که به هم انشعاب دهیم، در این حالت اگر کلید هم قطع کنیم باز سیم نول وصل است ولی خطری ندارد.

نقشه کلید دو پل

در پشت کلید دو پل سه پیچ جهت اتصال سیم های برق به کلید وجود دارد که رنگ یکی از آن ها طلایی است و رنگ دوتای دیگر از آن ها نقره ایی رنگ می باشد.

که توجه به رنگ ها ی سیم در هنگام سیم کشی بسیار حائز اهمیت است. سیم فاز ورودی به پیچ طلایی رنگ وصل می شود و دو سیم دیگر که در تصویر بالا با رنگ قهوه ای رنگ مشخص شده اند به پیچ های نقره ای وصل می شوند.

فراگیری سیم کشی کلیددوپل

نکته ها

همان طور که مشاهده می کنید سیم نول مستقیما به هر دو مصرف کننده (لامپ) رفته است؛ و برای همیشه، حتی زمانی که لامپ ها خاموش هستند با سر پیچ لامپ ها در اتصال است.

به این خاطر برق کار ها سیم نول را برای هر دو لامپ مشترک در نظر می گیرند تا در مصرف سیم نول صرفه جویی شود.

تفاوت های سیم کشی کلیدهای دو پل و تک پل

همان طور که ازنامش پیداست کلید دو پل هم عملکردی مانند کلید یک پل دارد اما با دو تفاوت که به آن در متن زیر به آن اشاره می کنیم:

نحوه ی سیم کشی کلید دوپل

  • می دانیم که کلید های دوپل برای خاموش و روشن کردن دو لامپ یا هر وسیله دیگر استفاده می شود.
  • کلید های دوپل داخل آن سه پیچ برای بستن سیم ها وجود دارد که یکی از پیچ ها رنگش متفاوت است و دلیل این تفاوت هم این است که مشخص شود برق ورودی به کلید دوپل به آن پیچ وصل کنیم تا کلید عمل کرد صحیحی نداشته باشد .