هم‌خوانی دلنشین رضا بهرام با هوروش بند

منبع: برترین ها

54

1398/10/8

19:01


اجرای زنده رضا بهرام در کنسرت هوروش بند که اهنگ گل عشق رضا بهرام رو به زیبایی با هم می‌خوانند.

برترین‌ها: اجرای زنده رضا بهرام در کنسرت هوروش بند که اهنگ گل عشق رضا بهرام رو به زیبایی با هم می‌خوانند.

هم‌خوانی دلنشین رضا بهرام با هوروش بند

مطالب مشابه