تصویر زیبایی که مرد ثروتمند سودانی از مراسم ازدواج پسرش ثبت کرد

منبع: رکنا

31

1398/10/8

19:07


تصویر زیبایی که مرد ثروتمند سودانی از مراسم ازدواج پسرش ثبت کرد

به گزارش رکنا، جشن ازدواج معمولا یکی از مراسمی است که در خاطره ها ثبت می شود. برخی این مراسم را همراه با کارهای نیک برگزار می کنند تا هر زمان که به یاد آن می افتند خاطره ای زیبا در ذهن داشته باشند.

مراسم ازدواج در کشورهای مختلف به شکل های متفاوتی انجام می شود. اما شادی و اطعام نزدیکان از نقاط مشترک این مراسم در کشورهای مختلف است.

اخیرا یک مرد ثروتمند سودانی برای ازدواج پسرش تصمیم متفاوتی می گیرد. او این شادی و سرور را با فقرای شهرش تقسیم می کند.

مرد ثروتمند سودانی برای مراسم ازدواج پسرش یک مهمانی بزرگ ترتیب داده و فقرا و مساکین را هم دعوت کرده است.

این مرد سودانی در پایان مهمانی برای خانواده این افراد هم سینی های غذا آماده کرده بود و از آن ها می خواهد که سینی های غذا را ببرند و در کنار خانواده هایشان باشند، که تصاویر زیبایی را رقم زد.

مطالب مشابه