جامعة الزهرای نجف اشرف پس از سه ماه تعطیلی آغاز به کار کرد

منبع: حوزه

25

1398/10/8

19:17


حوزه/ جامعة الزهرای نجف اشرف ضمن اعلام آغاز سال تحصیلی این مرکز گفت: دروس این مرکز پس از سه ماه تعطیلی آغاز می شود و برنامه درسی آن نیز شامل دروس و منابع مورد نیاز بانوان می باشد.

جامعة الزهرای نجف اشرف پس از سه ماه تعطیلی آغاز به کار کرد

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری حوزه سال تحصیلی جامعة الزهرا شاخه نجف اشرف آغاز شد.

جامعة الزهرای نجف اشرف ضمن اعلام این خبر گفت: دروس این مرکز پس از سه ماه تعطیلی آغاز می شود و برنامه درسی آن نیز شامل دروس و منابع مورد نیاز بانوان می باشد.

شاخه جامعة الزهرا در نجف اشرف شامل هشت پایه درسی و با موارد آموزشی علمی حوزوی به اضافه برخی دروس سنتی مانند فقه و اعتقادات و نحو است که امسال دروسی مانند رشد انسانی و زبان انگلیسی و آموزش رایانه و قرآن و تفسیر و روش پژوهش علمی نیز به دروس آن اضافه شده است اما طلاب خواهر مانند هرسال دروس پایه مانند فقه استدلالی و لمعه و درایه و حلقات سه گانه اصول فقه شهید صدر و بدایة الحکمة و آیات الاحکام را فرا می گیرند.

مدیریت جامعة الزهرای نجف اشرف اظهار امیدواری کرد که پس از پایه هشتم، مرحله سطوح عالی حوزوی نیز برای آموزش درس خارج در این مرکز راه اندازی شود.

مطالب مشابه