همزمان با افزایش تنش‌های ترکیه و یونان بر سر مساله لیبی، کریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان در مصاحبه‌ای اظهار کرد: ما خواستار یک سرچشمه بی‌ثباتی در همسایگیمان نیستیم و می‌خواهیم بخشی از راهکار لیبی باشیم زیرا این مساله نگرانی ما نیز است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل اظهار کرده که در ماه ژانویه کنفرانسی بین‌المللی در برلین برگزار خواهد شد تا راه را برای یک راهکار سیاسی به منظور حل درگیری لیبی هموار کند.

میتسوتاکیس افزود: من خواستار مشارکت در روند برلین هستم و بار دیگر با شدت بیشتری این درخواست را مطرح می‌کنم.

در ماه نوامبر، آنکارا توافقی دریایی و نظامی با دولت وفاق ملی طرابلس امضا کرد که یونان فورا آن را رد کرد و بی‌پایه و اساس دانست و اظهار کرد که ترکیه و لیبی مرز مشترک آبی ندارند.

این نخست وزیر تاکید کرد: لیبی همسایه دریایی طبیعی ما است، نه ترکیه.