طرفداران سلتیک در دربی بزرگ اسکاتلند: سنت مایکل از ما در جنگ با رنجرز دفاع کن!

طرفداران سلتیک در دربی بزرگ اسکاتلند: سنت مایکل از ما در جنگ با رنجرز دفاع کن!


منبع: طرفداری

81

1398/10/8

19:53


طرفداران سلتیک در دربی بزرگ اسکاتلند: سنت مایکل از ما در جنگ با رنجرز دفاع کن!

دربی سلتیک و رنجرز همیشه یکی از جذاب ترین دربی های جهان فوتبال بوده است.

طرفداری - بازی بزرگ اسکاتلند امروز (یکشنبه) برگزار می شود. دو تیم سلتیک و رنجرز از ساعت 16 به وقت تهران به مصاف هم رفته اند و تا لحظه نگارش این خبر، بازی با تساوی 1-1 ادامه دارد.

طرفداران سلتیک در ورزشگاه سلتیک پارک استقبال باشکوهی از این دربی بزرگ داشته اند. یکی از جذابیت های مهم این دربی هم حس رقابت و حتی دشمنی است که بین طرفداران دو تیم حاکم است. در یکی از بنرهای طرفداران سلتیک نوشته زیر را مشاهده می کنید:

سنت مایکل از ما در جنگ با رنجرز دفاع کن!

به باور کاتولیک ها، سنت مایکل حافظ کلیساست. او دشمن بزرگ شیطان است و در زمان فرارسیدن مرگ، به روح انسان ها کمک می کند. همان طور که می دانید، یکی از ویژگی های دربی اسکاتلند، باورهای دینی متفاوت طرفداران سلتیک و رنجرز است. طرفداران رنجرز را بیشتر پروتستان ها تشکیل می دهند در صورتی که طرفداران سلتیک، بیشتر کاتولیک هستند.

طرفداران سلتیک در بازی با رنجرز

طرفداران سلتیک در بازی با رنجرز

طرفداران سلتیک در بازی با رنجرز

مطالب مشابه